Kultur och skapande

PÄ Kulturskolan Raketen ingÄr de estetiska Àmnena i varje lÀroprocess. Bildskapande, musik, dans, teater, film, hantverk blir en del av lÀrandet och förstÄelsen av vÀrlden.

Det Àr vÄr strÀvan att bejaka barnens nyfikenhet och skaparlust. UtgÄngspunkten för undervisningen Àr att barn Àr forskare, uppfinnare och konstnÀrer.

Vi arbetar Àmnesövergripande och natur- och samhÀllsorienterande Àmnen integreras med de estetiska Àmnena. För att fördjupa kunskaperna gör vi tÀta besök i verkligheten.

LÀrarna, förskollÀrarna och fritidspedagogerna pÄ skolan samarbetar med bild-, musik-, dans- och verkstadspedagoger i undervisning och pÄ fritids.

FörÀldrarnas engagemang och delaktighet Àr centralt för barnens utveckling i skolan. PÄ Kulturskolan Raketen ska alla förÀldrar delta i undervisningen en dag per lÀsÄr.

LĂ€s mer

Kultur och vÀxande

FörÀldrarnas engagemang och delaktighet Àr centralt för barnens utveckling i skolan. PÄ Kulturskolan Raketen vill vi att alla förÀldrar delta i undervisningen en dag per lÀsÄr.

En hörnsten i Kulturskolan Raketens arbete Àr de estetiska Àmnena. Till för inte lÀnge sedan var den traditionella skolan teoretisk. Det skrivna ordet dominerade, andra uttrycksformer hörde inte riktigt hemma dÀr eller fick en undanskymd plats. Kanske lyckades duktiga pedagoger hjÀlpa en del barn att utveckla andra sprÄk inom "övningsÀmnenas" ram, men ofta gjorde skolan de barn som inte var lÀshuvuden, handikappade.

Under mÄnga Ärs arbete har vi mÀrkt att varje barn Àr duktigt pÄ nÄgot omrÄde. Barn har mÄnga sprÄk och om de inte fÄr tala dem, anvÀnda dem och utveckla dem, förtvinar sprÄken och med dem en bit av barnen sjÀlva.

Med bildskapande, drama, teater, film, musik och dans vill vi dÀrför pÄ ett praktiskt plan öka barnens möjlighet till förstÄelse. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig pÄ fler sprÄk för att dÀrigenom vÀxa.

Kulturarvet och frÀmmande kulturer

Kultur Àr nÄgot som bara finns dÀr, omÀrklig, den sitter djupt inom oss, hÄller ihop oss likt ett osynligt kitt. Inom kulturens ram uttrycker vi bland annat vÄrt förhÄllande till familjen och gemenskapen. HÀr skapar vi regler som styr smÄ som stora samhÀllen.

Men kulturen kan ocksÄ skilja oss Ät. Utan kultur kan vi kÀnna oss rotlösa. Kunskapen om vÄr kultur, vÄr historia och vÄrt kulturella arv Àr sÀrskilt viktig i en vÀrld som blivit alltmer global och som förÀndras i snabb takt.

DÀrför Àr det viktigt att vi kÀnner vÄr kultur och vÄrt kulturarv. Med stolthet och trygghet i bagaget kan vi ta till oss det frÀmmande. Den kÀnslan skall hjÀlpa oss att öppna oss mot omvÀrlden.

För Kulturskolan Raketens del innebÀr det att vi ger oss ut pÄ talrika fÀrder inom nÀrmiljön, men ocksÄ i fantasin ut pÄ mÄnga hav, pÄ vÀg till det frÀmmande.

Kunskapen om oss sjÀlva ger oss lust att ge oss ivÀg. Kunskapen om andra ger oss bÀttre kunskap ocksÄ om oss sjÀlva.

LĂ€s mer

Barnens kultur

Vi vuxna har mÄnga funderingar kring hur barnen upplever sin vÀrld. Vi oroas över saker som pÄverkar dem. Som stressen, det uppskruvade tempot i samhÀllet, TV, film, video och senaste modeflugan pÄ leksaksmarknaden.

Men barnen lever i sin egen vÀrld. De har sina egna tankar, funderingar, bekymmer, erfarenheter och sin egen kultur, En kultur som mÄnga gÄnger Àr formad av den kommersiella kulturen som vÀnder sig till barnen.

Vi tycker dÀrför att det Àr viktigt att ge barnen tid att uttrycka det som berör dem, pÄverkar dem, angÄr dem. Tid att gestalta, bearbeta, förvandla till egna skapelser.

Vad lÀmpar sig bÀttre Àn bildskapande, drama, dans mm för att uttrycka och gestalta denna vÀrld.

LĂ€s mer

Reflekterande bildning

Den teknologiska utvecklingen har lett till att vi i dag utsÀtts för stora informations- och kunskapsmÀngder. Det stÀller krav pÄ eleverna att lÀra sig behÀrska de nya verktyg som krÀvs för att ta emot och bearbeta informationen.

Utöver det krÀvs goda baskunskaper i Àmnen som lÀsning, historia, matematik och sprÄk. Men detta rÀcker inte. Det moderna samhÀllet förutsÀtter bildning för att inte drunkna i all information. En kunskap, en förstÄelse, en insikt om hur saker och ting blir till, hur de vÀxer och förÀndras. En kunskap som ger perspektiv och förmÄga till reflektion över den egna tillvaron.

Kulturskolan Raketen har som mÄl att ge barnen goda kunskaper inom alla skolans Àmnen. PÄ samma gÄng vill vi förena baskunskaperna med en helhetssyn och ge barnen en reflekterande bildning.

Stödundervisning

Skolan har speciallÀrare anstÀllda pÄ deltid. De barn som behöver stöd i ett Àmne fÄr stödundervisning av ordinarie lÀrare, som handleds av speciallÀararen.

Att fÄ uttrycka sig pÄ olika sÀtt ger fler barn möjlighet att komma till sin rÀtt. De ökar barnens sjÀlvkÀnsla.

För att upptÀcka barn som har svÄrigheter i sin skolgÄng och för att kunna hjÀlpa dem genomförs kontinuerligt diagnosprov eller andra uppföljningar i lÀs- och skrivutveckling och matematik frÄn förskoleklass till Ärskurs 9.

SpeciallÀraren tar hand om och gör pedagogiska lÀs- och skrivutredningar pÄ de elever som uppvisar lÀs- och skrivsvÄrigheter.

Tillsammans skapar speciallÀraren, undervisande lÀrare, barn och förÀldrar ett ÄtgÀrdsprogram. SpeciallÀraren har fast handledningstid för samtliga lÀrare dÀr de enskilda barnens stödundervisning diskuteras.

LĂ€s mer

Kunskapskontroll

För att elever och förÀldrar ska fÄ veta var barnen befinner sig kunskapsmÀssigt fÄr de göra följande prov:

 • Diagnosmaterial i svenska och matematik för Ă„rskurs 2.
 • Stockholmsprovet i svenska i Ă„rskurs 3 och 7.
 • Nationella provet i svenska, matematik och engelska i Ă„rskurs 5 och 9.
Kunskapen om oss sjÀlva gör oss nyfikna pÄ det frÀmmande, kunskapen om det frÀmmande ger nya insikter om oss sjÀlva.

Projekten vÀver samman

I dag lever barnen i en snabbt förÀnderlig vÀrld. De fÄr information frÄn mÄnga hÄll och har kunskaper i en omfattning som var helt otÀnkbar för bara fyrtio, femtio Är sedan. Det stÀller nya krav pÄ skola, lÀrare och pedagoger. De vuxna har inte lÀngre alla svar. I stÀllet blir de ofta handledare i ett sökande, i en process.

För att kunna möta detta informationsflöde arbetar vi i projektform. Det ger oss möjlighet att tillvarata barnens kunskaper och frÄgor och samtidigt se helheter i en splittrad mÄngfald.

I projekten vÀver vi samman historia, geografi, samhÀllskunskap, biologi, teknik, mm till en helhet i vilken barnen fÄr agera. HÀr tar uttrycksformer vid som drama, musik, bild, mm och eleverna fÄr inta sin plats i olika hÀndelser, historiska, i nuet eller i ett framtida samhÀlle.

LÀroboken blir en del i ett större sammanhang. Inför starten av varje projekt utgÄr vi frÄn kursplanens kunskapsmÄl inom de enskilda Àmnena. Inom denna ram tar sedan projektet gestalt.

Slutredovisningen kan fĂ„ mycket skiftande uttryck. Ett projekt kan utmynna i texter, broschyrer, tidningar, böcker, teater, musikaler, utstĂ€llningar, film


Att fÄ undersöka och att fÄ uttrycka sig pÄ olika sÀtt ger fler barn möjlighet att komma till sin rÀtt. Det ökar barnets sjÀlvkÀnsla.

Undersöka verkligheten

Mycket gÄr att lÀra genom böcker, filmer och dataprogram. Men för att levandegöra den kunskapen behövs möten med verkligheten utanför skolan. PÄ gator och torg, i hus och pÄ stenhÀllar finns vÄr historia inskriven. Staden med sina teatrar, museer och arbetsplatser Àr vÄr hembygd.

Utflykterna i staden skall inte bara bestÄ av ett jÀktigt besök. Vid vÄra besök i verkligheten stannar vi upp, tar det lugnt, kikar in i portar och Àter vÄr matsÀck pÄ en inspirerande plats. Det skall kÀnnas att det Àr vÄr stad, att vi tagit platserna vi besökt till oss. LÀrt oss tycka om dem. Att vi vill Äterse dem.

Att gÄ ut i naturen Àr ett annat viktigt möte med verkligheten. LÄngt tillbaka i tiden gÀllde det för mÀnniskorna att dag för dag lösa de krav och problem naturen stÀllde dem inför. Annars överlevde de helt enkelt inte. I dag ser verkligheten annorlunda ut.

Att vistas i naturen, i Àventyret, utan alla de prylar som omger oss hemma, hinner vi ofta inte med i vÄr stressade tillvaro. Men vÄrt livsrum Àr litet och ömtÄligt. Vi mÄste alla skaffa sÄdana insikter att vi kan och vill vÄrda naturen, som Àr grunden för allt liv pÄ jorden.

För att ta till sig mÄngfalden i dagens globala vÀrld behövs kunskap om det egna samhÀllet, dess kultur, religion och historia.

FörÀldrarnas delaktighet

Den tiden Àr tack och lov förbi dÄ förÀldrar inte slÀpptes över skolans tröskel. Dagens skola och dagens förÀldrar brottas med helt andra problem. MÄnga vill gÀrna ta del i skolans liv, men karriÀr och stressiga liv hindrar dem frÄn att fÄ utlopp för den önskan.

Kulturskolan Raketen har sin bakgrund i barnomsorgen, dÀr det av tradition funnits en tÀtare kontakt mellan skolan och hemmet. Den traditionen har vi försökt ta med oss in i skolans vÀrld. Barn tillbringar en allt lÀngre tid av sitt liv i skolan, vi tycker dÀrför att det Àr viktigt att förÀldrarna har insyn, Àr delaktiga och kan pÄverka.

FörÀldrarna arbetar i mÄnga olika samhÀllssektorer, har erfarenheter och kunskaper som Àr viktiga för skolan. Genom förÀldrarnas engagemang kan skolan berikas.

Barnens syn pÄ skolan fÀrgas i stor utstrÀckning av förÀldrarna. DÀrför Àr det viktigt att deras uppfattning om skolan inte prÀglas av flyktiga kunskaper, hörsÀgen eller rykten, utan av faktiska kunskaper som bygger pÄ kontakt med och nÀrvaro i skolan.

För att samverkan mellan förÀldrarna och skolan bÀst ska gynna eleverna:

 • har vi förĂ€ldramöten, utvecklingssamtal, temacafĂ©er och kulturvalsredovisningar pĂ„ skolan.
 • erbjuder vi alla förĂ€ldrar förelĂ€sningar om lĂ€s- och skrivutveckling, alkohol och droger, Ă€tstörningar, mobbning och internetkultur.
 • informeras förĂ€ldrar med kort varsel om frĂ„nvaro, om en elev missköter sig eller en elev riskerar att sĂ€nka sitt betyg.

Krav pÄ förÀldrar

Varje förÀlder pÄ Kulturskolan Raketen ska:

 • Vara med i skolan en dag per lĂ€sĂ„r.
 • Delta i förĂ€ldramöten.
 • NĂ„gon gĂ„ng under barnets skolgĂ„ng ingĂ„ i nĂ„gon av skolans arbetsgrupper.
Har förÀldrarna kunskap om barnens vardag i skolan kan de Àven pÄverka och bidra med sina erfarenheter.

Mötesplats efter skoltid

Kulturskolan Raketen har som mÄl att vara med och frÀmja kultur och delaktighet i nÀrsamhÀllet. Skolans lokaler lÄnas dÀrför ut till föreningar och aktivitetsgrupper.

Bland de grupper som anvÀnt Raketen kan nÀmnas:

 • Vanadis aikidoklubb
 • Magnebergskören
 • vuxenkör och barnkörverksamhet
 • Rockgrupper
 • NĂ€tverket Pappa Power
 • Studiecirklar
 • En feministisk teatergrupp
 • Politiska ungdomsgrupper
 • CafĂ© Victor, ett kultur- och solidaritetscafĂ©
Skolan mÄste öppna sig. I mötet mellan mÀnniskor med olika bakgrund, i skilda Äldrar, med olika livsstilar, kan kultur vÀxa.