Deltidstaxa

Deltidstaxa tillämpas på:

  • Skolbarn i stadens skolbarnsomsorg. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande månadsinkomst och är för:

Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande månadsinkomst och är för:

  • Det första barnet 2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad
  • Det andra barnet 1% av inkomsten dock högst 429 kr/månad
  • Det tredje barnet 1% av inkomsten dock högst 429 kr/ månad
  • Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
    Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 42.890 kr.

Om er inkomst förändras ber vi er fylla i en ny inkomstblankett och lämna till oss. Faktura skickas ut på mejl varje månad med en månads betalningstid. Viktigt är att ange fakturanummer på inbetalningen.

Avgift erläggs från och med det datum då platsen blev tillgänglig. Avgiften betalas 11 månader per år för klass 1-3.

Förskoleklassen betalar 10,5 månader.

Har hushållet barn inskrivna både i Raketens barnomsorg som ingår i stadens barnomsorg och i kommunal barnomsorg, ska de barn som är inskrivna i kommunal barnomsorg avgiftssättas som om alla barn vore det.

Vi frågor om avgifter kontaktas Cecilia Strandell
Ekonomiansvarig / skolsekreterare cecilia.strandell@kulturskolanraketen.se

Barnomsorgsavgift
pdf