SOMMARAVSLUTNING

Tisdag 11 juni

Sommaravslutning = GLAD SOMMAR!

FRITIDS STÄNGT

ONSDAG 12 JUNI = FRITIDS STÄNGT

Planeringsdag

FRITIDS STÄNGT

Fredag 16 augusti

Fritids är stängt pga planeringsdag

HÖSTTERMIN START

Tisdag 20 augusti

Nytt läsår!

Välkomna Alla gamla elever och välkommen till ny förskoleklass!

INFORMATIONSMÖTE-STÄLLA BARN I KÖ

TISDAG 27 AUGUSTI

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

INFORMATIONSMÖTE-STÄLLA BARN I KÖ

TISDAG 24 SEPTEMBER

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

HÖSTLOV VECKA 44

Vecka 44 = måndag 28 oktober - fredag 1 november

Höstlov! Fritids är öppet

INFORMATIONSMÖTE-STÄLLA BARN I KÖ

TISDAG 26 NOVEMBER

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

JULAVSLUTNING

Fredag 20 december

God Jul!

TEMAN 2023 - 2024

Inför varje skolår bestämmer vi ett tema för profilen Rättvisa och ett annat för Miljö. Dessa teman tas upp under året på olika sätt upp i olika ämnen. Vi försöker samordna de två och årets teman är Minoriteter i Europa och Biologisk mångfald, de berikar vår värld.

Årets Miljötema

BIOLOGISK MÅNGFALD - insekter & djurhållning

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar och deras livsmiljöer, men också om odlade växter och jordbrukets djur.

Varför är det viktigt?

Alla arter har rätt att finnas till.

Utan insekter finns ingen mat.

Vi mår bra i ett artrikt och varierat landskap.

       

Insekter

I sverige finns ca 25 000 arter. Många är vanliga, andra sällsynta och väldigt specialiserade. Tex finns en fjäril som bara lever av en viss blåklocka. Runt 1 000 arter är rödlistade i Sverige. Arter blir rödlistade då de är kraftigt hotade att dö ut. 

Insekter pollinerar och sprider frön och vi är beroende av att de gör det för vår mathållning. Utan insekter ingen frukt, nötter, bär, grönsaker eller säd.

Insekter producerar mat men i 80% av världens länder är insekter mat. 6 insektsarter är godkända som livsmedel i Sverige. Det rekommenderas av FN då det är mycket mer effektivt protein än djur. 

För att producera ett kilo nötkött krävs 8 – 10 kilo foder. Den motsvarande siffran för att producera samma mängd insektsbiff är 2 kilo foder. Sist men inte minst så ger insektsuppfödning mindre växthusgasutsläpp. 

Djurhållning

Man hör mycket om hur dåligt nötkreatur är för klimatet men om kor får leva i naturen så är de positiva för klimatet. De binder mer kol i marken än vad de släpper ut. De bajsar och det trampas ner i marken av dem ihop med döda växtdelar mm. Så det är inte djuret i sig som är dåligt för miljön utan sättet vi håller djur. Det finns även etiska skäl som gör att djurhållning är problematiskt, många djur lider och får aldrig leva ett för sig normalt liv. De flesta däggdjur är människors tamdjur (husdjur & boskap) bara 4% av däggdjuren lever fritt. Det motsvarar 10 av eleverna på Raketen. 70% av alla fåglar är våra tamhöns.

Årets Rättvisetema

MINORITETER I EUROPA - Fokus på Romer

I Europa finns en mängd minoritetsfolk, en del av dem är nationella minoriteter. Exempel på minoriteter i Europa är friser (Tyskland, Nederländerna), rutener (Ukraina, Vitryssland), sorber (Tyskland), gagauzer (Moldavien, Ukraina), liver (Baltikum) och vepser (Karelska republiken, Ryssland). 

Romerna är det största minoritetsfolket i Europa (12 miljoner) och hälften av dem är barn. Romer är ett av fem erkända minoritetsfolk i Sverige. De andra fyra är samer, judar, sverigefinnar och tornedalingar.

I Europa är trakasserier och diskriminering vardag för många romer. I flera europeiska länder nekas romer fortfarande grundläggande mänskliga rättigheter och romska barn får ofta inte gå i skolan. 

De lever ofta i extrem fattigdom i kåkstäder i tillfälliga skjul med presenningar som skyddar mot regn. Många tvingas resa runt för att hitta tillfälliga arbeten eller tigga för att ta hand om sin familj. 

TEMA MILJÖ Läsår 2023- 2024

Årets Miljötema: BIOLOGISK MÅNGFALD - insekter & djurhållning

solget
solget
solget
solget
gontecknad nyckelpiga
gontecknad nyckelpiga
bokspinnare
bokspinnare
bokspinnare
bokspinnare
jordhumla
jordhumla
jordlöpare
jordlöpare
honungsbi
honungsbi
jordhumla
jordhumla
honungsbi
honungsbi

Tema RÄTTVISA - vår 2019

Svenska minoriteter, lågstadiet & Klass 9 leker "Jakten på den försvunna diamanten"

Jakten på den försvunna diamanten
Jakten på den försvunna diamanten
Jakten på den försvunna diamanten
Jakten på den försvunna diamanten

Vingslag och vattendrag, Tema: djur och natur

6-års och lågstadiet, Våren 2019

Fjärilsgruppen spraymålar sina vingar
Fjärilsgruppen spraymålar sina vingar
Fjärilsgruppen spraymålar sina vingar
Fjärilsgruppen spraymålar sina vingar
förberedning inför temauppvisning
förberedning inför temauppvisning
förberedning inför temauppvisning
förberedning inför temauppvisning
Tittskåp-skog
Tittskåp-skog
Tittskåp-skog
Tittskåp-skog
Tittskåp-skog
Tittskåp-skog
Tittskåp-skog
Tittskåp-skog
Påbörjat tittskåp-äng
Påbörjat tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjat tittskåp-äng
Påbörjat tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Påbörjade tittskåp-äng
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-fjäll
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
Tittskåp-äng
tittskåp sjöar
tittskåp sjöar
Temastart på Naturhistoriska
Temastart på Naturhistoriska

Ekosystem i världen

Åk 6-7, Vinter 2018-2019

Polartrakt
Polartrakt
Savann
Savann
Medelhavsklimat
Medelhavsklimat
Öken
Öken
Regnskog
Regnskog
Svensk skog
Svensk skog
Tundra
Tundra
Korallrev
Korallrev
Storsjön
Storsjön

Kulturvecka vårterminen 2019

tema: drömmar

Bild: 2019-03/img-5929.jpg
Bild: 2019-03/img-5932.jpg
Bild: 2019-03/img-5918.jpg
Bild: 2019-03/img-5916.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124913.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125038.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124524.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124743.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125219.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125342.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124922.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125329.jpg
Bild: 2019-01/1548667324_img-20190122-125204.jpg
Bild: 2019-01/1548667324_img-20190122-124632.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125412.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124821.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125116.jpg
Bild: 2019-01/1548667325_img-20190122-124616.jpg
Bild: 2019-01/1548667326_img-20190122-125239.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125300.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124757.jpg
Bild: 2019-01/1548667330_img-20190122-124601.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125011.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125142.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125133.jpg
Bild: 2019-01/1548667334_img-20190122-124949.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125232.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125251.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125028.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124902.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-124659.jpg
Bild: 2019-01/img-20190122-125005.jpg

Tema USA

lågstadiet 2016

Bild: 2019-03/img-2500.jpg
Bild: 2019-03/img-2504.jpg
Bild: 2019-03/img-2505.jpg
Bild: 2019-03/img-2495.jpg